Cloze Test_exercise1

ลองมาฝึกทำข้อสอบ cloze test กันค่ะ ข้อสอบแบบนี้คือข้อสอบแบบเว้นให้เติม การที่เราจะทำข้อสอบได้ดีคือเราต้องได้ฝึกทำเราจะรู้แนวทางการหาคำตอบ และทำให้ความเร็วในการทำข้อสอบของเราดีขึ้นเมื่อเราไปทำข้อสอบจริงค่ะ ข้อสอบตัวอย่างเหล่านี้ก็อาจจะมีทั้งยากและง่ายปนกันค่ะ แต่ก็ทำเล่นๆ ไม่ซีเรียสนะค่ะ

ก่อนทำข้อสอบขอให้คำแนะนำอีกนิดหนึ่งค่ะ เราไม่ควรรีบร้อนเกินไปที่จะหาคำตอบที่จะใส่ลงในช่องว่างนะค่ะ เราควรจะต้องอ่านข้อสอบอย่างน้อย 2 รอบค่ะ รอบแรกนี่จับประเด็นคร่าวๆ ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไร สถานการณ์ และรอบสองก็ให้อ่านให้ละเอียดนิดหนึ่งค่ะ ค่อยมาอ่านเพื่อหาคำตอบค่ะ ถ้าใครทำได้อย่างนี้ จะทำให้โอกาสผิดน้อยลงค่ะ เพราะเราจะได้เห็นภาพรวมของเรื่องและเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นในรอบที่สองค่ะ 

มาเริ่มกันเลยค่ะ

Jill was walking to her class slowly. She was worried……(1)…….her History test she would have to…(2)…that morning. As she was reaching the classroom, a piece of paper suddenly fluttered down and…(3)..near her feet. As Jill glanced down at the paper, her heart nearly missed .a beat. It was the History test paper complete….(4)…..answers!!

(source: http://www.englishdaily626.com)

1. a) of                            b) with                                 c) about                              d) against

2. a) take                        b) taking                              c) took                               d) taken

3. a) to                            b) land                                 c) toward                          d) landed

4. a) an                        b) about                                 c) with                                d) of

 

คำเฉลย (ดูด้านล่าง)

คำอธิบาย 

สถานการณ์ในที่นี้ก็คือโรงเรียน และการสอบค่ะ

การเดาคำตอบ:

บางข้อของการสอบแบบนี้ จะสามารถเดาคำตอบได้จากแวดล้อมประโยคได้ค่ะ อย่างที่สามารถเดาได้คือในข้อ 2 และข้อ 3 ค่ะ (ข้อสอบนี้อาจจะไม่มาตรฐานเท่าไหร่ แต่ก็ทำเล่นๆ ทดสอบตนเองและเพิ่มพูนคำศัพท์และการอ่านนะค่ะ) ที่บอกว่าเดาได้ ให้เราสังเกตด้านล่างนี้ค่ะ

She would have to….(2)……

ถ้าหลังคำบุพบท (prep.) to โดยส่วนใหญ่จะต้องตามด้วยคำกริยา ที่เป็นรูปเดิม (base form) หรือถ้าเราเรียกรวมทั้งหมดเราก็จะเรียกว่า infinitive with to ค่ะ นั่นก็คือ take ไม่ใช่ taking, taken, หรือ took ค่ะ ดังนั้นในที่นี้คำตอบก็คือ ข้อ a (take) ค่ะ

ข้อ 3 เราดูคำว่า “and” ค่ะ คำนี้เป็นคำเชื่อมระหว่างคำที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลัง   โดยคำที่ตามหลัง and มักจะเป็นคำประเภทเดียวกันหรือถ้าเป็นคำกริยาก็มักจะเป็น Tense เดียวกัน ดังนั้นจะเห็นว่าคำหน้าคือคำว่า fluttered เป็นรูปอดีต ดังนั้นหลังคำว่า and จึงเป็นคำว่า landed ค่ะ

คำอธิบายอื่นๆ

Tense:

ในเรื่องนี้ Tense จะเป็นรูปอดีตทั้งหมดค่ะ เราต้องนึกถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นคำกริยาที่ใช้ก็จะใช้ในรูปอดีต ไม่เว้นแต่ would ก็เป็นรูปอดีตของ will

และ ในเรื่องนี้จะใช้โครงสร้าง was/were + Verb (เติม ing) ซึ่งเป็น Past Continuous Tense โดยเราจะใช้ Tense นี้เมื่อเรากำลังเล่าเรื่องในอดีตที่กำลังดำเนินอยู่ ลองดูในประโยคภาษาไทยว่า

 วันก่อนฉันกำลังเดินๆ ในตลาด ฉันก็….

นี่ถือว่าเป็นการพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต (วันก่อน)  ดังนั้นเในเรื่องนี้เราก็อาจจะแปลว่า

Jill was walking to her class slowly…จิลกำลัง (ในอดีต) เดินไปยังห้องเรียนของเธอช้าๆ

She was reaching her classroom ….เธอกำลังจะถึงห้องเรียนของเธอ

อีก Tense หนึ่งที่พบหลายแห่งในเรื่องนี้คือ Past Simple Tense (ประธาน + V2) เป็น Tense ที่มักนำมาใช้ควบคู่กับ Past Continuous Tense เป็น Tense ที่นำมากล่าวถึงสิ่งหรือเหตุการณ์ที่แทรกขึ้นมากลางคันในระหว่างที่เหตุการณ์หนึ่่งกำลังดำเนินอยู่ สมมติว่า เรากำลังเดินๆ ในตลาด (วันก่อน) พอดีเราเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่ง… อะไรประมาณนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นประโยคที่เราเห็นผู้หญิงคนแก่ นั้นเราจะใช้ Past Simple Tense ประโยคที่มีโครงสร้างนี้ก็คือ

a piece of paper suddenly fluttered down and…

her heart nearly missed a beat

She was worried (about) …

It was the History test paper complete…

สำหรับการหาคำตอบในข้อ 1 และข้อ 4 ต้องอาศัยการอ่าน ถ้าเราได้เคยอ่านบ่อยๆ เราจะรู้ได้ทันทีว่า worry ใช้กับ about แปลว่า รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับ และ with แปลว่า ที่มี นั่นก็คือ กระดาษที่ปลิวและมาตกลงพื้นดิน (landed) ใกล้ๆ เท้าของเธอนั้นเป็นกระดาษทดสอบที่มีคำตอบของข้อสอบนั้นด้วย

Would + have to+…………..

would have to ….ถ้าจะแปลก็อาจแปลได้ว่า “จะต้อง” ให้เรานึกถึงคำว่า “will” ที่แปลว่า “จะ” ที่แสดงถึงสิ่งที่วางแผนหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และในกรณีนี้เราไม่ใช้ “will” เพราะทั้งเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว แต่ ณ ตอนเวลานั้น การสอบวิชาประวัติศาสตร์ (History test) นั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเอง ดังนั้นจังหวะนั้นก็ถือว่าเป็นอนาคตแต่เป็นอนาคตในช่วงเวลาของอดีต ดังนั้นเราจึงใช้ would แทน will

คำเฉลย

1) c                 2) a                          3) d                4) c

ไม่เข้าใจคำอธิบายตรงไหน ฝาก comment ไว้ด้านล่างนะค่ะ และถ้าชอบใจกับคำอธิบายหรือการทำงานของติวเตอร์แหม่ม ก็ช่วยกดไลค์ ด้านล่างให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>