✐สมัครสมาชิก

http://tutormaam.com/wp-content/uploads/2015/05/Register_Banner.gif
การสมัครสมาชิก

คุณสามารถเลือกเป็นสมาชิกได้ตามความต้องการหรือความจำเป็นของคุณในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

สมาชิกแบบ CV

สมาชิกประเภท CV คือสมาชิกลงทะเบียนเพื่อเรียนในคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือคอร์สสนทนา สำหรับสมาชิกประเภทนี้จะสามารถเข้าถึง VDO การบ้าน หรือ เอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ สอบถามข้อสงสัยกับติวเตอร์ พร้อมทั้งสามารถฝึกฝนทักษะการพูดกับติวเตอร์และกับเจ้าของภาษาเพื่อให้เกิดการฝึกฝนได้แบบตัวต่อตัวเพื่อผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
(ค่าเรียน: 3000 บาท/เดือน) >>สมัครที่นี่<<

*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*

สมาชิกแบบ BC

สมาชิกประเภท BC คือสมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทั้งไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนจะเป็น VDO การบ้าน mp3 เอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ รวมถึง การฝึกฝนทักษะการพูดกับติวเตอร์อีกด้วย และผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับติวเตอร์ได้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ ได้
(ค่าเรียน: 2000 บาท/เดือน) >>สมัครที่นี่<<

*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*

สมาชิกแบบ RD

สมาชิกประเภท RD ก็คือสมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อเรียนในคอร์สการเรียนด้านทักษะการอ่านจับใจความเรื่อง บทความ ข่าว ในประเด็นเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน กฎหมาย เทคโนโลยี การแพทย์ การสื่อสาร และอื่นๆ โดยในคอร์สการเรียนนี้สมาชิกจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน คำศัพท์ สำนวน แนวทางการฝึกแปลเรื่อง พร้อมทั้งหลักไวยากรณ์ควบคุ๋กันไป เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบที่มีเรื่องอ่าน ซึ่งทักษะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญและการอ่านได้อย่างรวดเร็วและถุูกต้อง เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ โดยสื่อการสอนจะมีทั้ง VDO, การบ้าน หรือเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ
(ค่าเรียน: 2000 บาท/เดือน) >>สมัครที่นี่<<

*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*

สมาชิกแบบ PX

สมาชิกประเภท PX คือสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ ก.พ. หรือการสอบอื่นๆ โดยในคอร์สการเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ ทักษะการอ่าน เรียนรู้สำนวน คำศัพท์ที่พบบ่อย รวมถึงการฝึกทำข้อสอบพร้อมคำอธิบายและแนวทางการหาคำตอบ โดยสื่อการสอนจะเป็นทั้ง VDO หรือเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ ตามความหมาะสม และสามารถสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมกับติวเตอร์ได้
(ค่าเรียน: 2000 บาท/เดือน) >>สมัครที่นี่<<

*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*