✐วิดีโอสอนภาษา

❝ วิดีโอสอนภาษาอังกฤษสำหรับทักษะต่างๆ ❞

✎ การอ่านทำความเข้าใจภาษาอังฤษ (Reading & translation)

✎ เรื่องอ่านเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

❝ เรื่องอ่านเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) ❞

✎ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>