✐เกี่ยวกับติวเตอร์

my_cartoon_painting_small
¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

❀❀ นักแปลอิสระ/ติวเตอร์ (Freelance Translator/Tutor) ❀❀

✎บางคนจะเรียกว่าครูแหม่ม หรือพี่แหม่ม จบการศึกษาสาขามนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีการศึกษา 2536 (รุ่นที่ 19) และได้ทำงานในองค์กรเอ็นจีโอ และคลุกคลีงานด้านภาษามาตลอด และช่วงประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาประกอบอาชีพอิสระโดยเป็นนักแปลอิสระและเปิดศูนย์ภาษา สอนคอร์สสนทนาสำหรับบุคคลทั่วไปและเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ แต่เนื่องจากรับงานแปลกับบริษัทแปลภาษาต่างชาติในหลายประเทศและเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผลิตสินค้าด้านอาหารและหัตถกรรมด้วยจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะสอนในห้องเรียนปกติทั่วไป ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเปิดติวทางออนไลน์ เพราะสะดวกและง่ายสำหรับผู้เรียนและผู้ติวอีกด้วย

*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*

✎ด้วยประสบการณ์ทางภาษาและประสบการณ์สอนหลากหลายรุ่นทำให้ทราบปัญหาเด็กไทยเกี่ยวกับการเรียนภาษา และแนวการเรียนนี้จะเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเป็นพื้นฐาน สามารถที่จะเรียนรู้และประยุกต์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้นั้นไปใช้ได้เอง โดยเน้นการเรียนการสอนแบบเข้าใจง่ายๆ สนุกกับการเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*

✎ก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ผู้เรียนได้ไปสู่ฝันหรือเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ

*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*

ขอบคุณค่ะ
ติวเตอร์แหม่ม